Aluejohtokunnan kokous ma 25.3. klo 17.30 Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala

Aluejohtokunnan kokous ma 25.3. klo 17.30 Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala.