Aluejohtokunnan kokous ma 21.1.2019 klo 17, Anttola-talo

Aluejohtokunnan kokous ma 21.1.2019 klo 17, Anttola-talo.