Aluejohtokunnan kokous ma 29.4. klo 17.30 Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala

Aluejohtokunnan kokous ma 29.4. klo 17.30 Anttola-talo, yhtenäiskoulun ruokala.