Anttolan aluejohtokunnan kokous ma 21.10. klo 17.30 yhtenäiskoulun ruokala

Anttolan aluejohtokunnan kokous ma 21.10. klo 17.30 yhtenäiskoulun ruokala.