Anttolan aluejohtokunnan tiedote Anttolan toimijoille

Anttolan aluejohtokunta kokosi tähän anttolalaisia toimijoita koskevia asioita, jotta ne saataisiin mahdollisimman hyvin kaikkien tietoisuuteen. Tiedotamme myös keskeisistä asioista omalla facebook-sivullamme, anttolalaisissa facebook-ryhmissä, anttola.fi-sivuilla sekä perinteisin tolppailmoituksin.

Anttolan kesän 2023 tapahtumat esite – ilmoita oma tapahtumasi

Anttolan aluejohtokunta päätti tehdä Anttolan kesän 2023 tapahtumista yhteisen esitteen. Esitettä jaetaan Anttolan tapahtumissa, Mikkelissä matkailuinfossa sekä mahdollisuuksien mukaan kirkonkylän yritysten toimipaikoissa. Ilmoittakaa mahdollisimman pian, viimeistään 4.5. yhdistyksenne kesän tapahtumat aluejohtokunnan sihteerille Nina Parkkiselle, parkkinennina(at)gmail.com

Kumppanuussopimus aluejohtokunnan kanssa

Anttolan aluejohtokunnalla on käytettävissä noin 14 500 euron vuosibudjetti, josta osa menee vuosittaisiin perustoimintoihin kuten vuoden nuoren anttolalaisen palkitsemiseen, siirtolavan järjestämiseen ja joihinkin pieniin hankkeisiin. Loppu summa on kohdennettavissa aluejohtokunnan toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan kumppanuussopimusten kautta, sillä aluejohtokunta ei enää voi myöntää avustuksia.

Kumppansuussopimuksia tehdään ensisijaisesti sellaiseen toimintaan, josta toimijalle itselleen ei ole taloudellista hyötyä. Kumppannussopimuksesta maksetaan laskuja vastaan toiminnan kulut.

Esitykset kumppanuustoiminnasta ja toiminnan kustannuksista tulee toimittaa aluejohtokunnan puheenjohtaja Taina Harmoiselle 8.5.2023 mennessä sähköpostitse taina.harmoinen(at)gmail.com. Määräpäivän jälkeen aluejohtokunnan valmisteluryhmä käy neuvottelut toimijoiden kanssa sopimuksista. Päätökset tehdään Anttolan aluejohtokunnan kevään virallisessa kokouksessa ma 29.5.2023.

Avustuksia

Mikkelissä kulttuuripalveluiden kohdeavustus voidaan myöntää mikkeliläisille kulttuuritoimintaa harrastaville rekisteröidyille yhdistyksille kertaluontoista toimintaa varten. Kohdeavustus kohdistuu pääsääntöisesti kulttuuritilaisuuksien tuotanto- ja vuokrakuluihin, esiintymis- ja ohjaajapalkkioihin, tiedottamiseen, teknisiin kuluihin ja koulutukseen.

Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta. Hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa tai toimintaa. Lue lisää https://mikkeli.fi/verkkoasiointi/avustukset/kulttuuripalveluiden-avustukset/kulttuuripalveluiden-kohdeavustus-2/

Mikkelin kaupunki myöntää kohdeavustuksia mikkeliläisille yhdistyksille lähinnä kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää esimerkiksi pienimuotoisiin rakennus- ja korjaushankkeisiin, kiinteiden kalusteiden ja koneiden hankintaan sekä koulutustapahtumien ja muiden vastaavien järjestämiseen. Hankkeilla tulee edistää ja tukea alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia. Lue lisää https://mikkeli.fi/verkkoasiointi/avustukset/elinikaisen-oppimisen-ja-osallisuuden-tulosalueen-kohdeavustukset/

Hankeavustukset

Yhdistyksilä on mahdollista hakea erilaisia hankkeita esim. Veej’jakaja ry:n kautta. Valtioneuvosto on maaliskuun 2023 lopussa hyväksynyt maaseudun kehittämishankkeiden ja yritysten rahoitusta koskevat asetukset. Pikku hiljaa rahoitushaut saadaan auki, joten nyt on vielä hyvää aikaa suunnitella uusia hankkeita. Tutustu lisää Veej’jakaja ry:n toimintaan https://www.veejjakaja.fi/

Apua hankekehittämiseen ja -suunnitteluun on tarjolla Xamkin JELPPIS-hankkeessa. Kannattaa olla JELPPIS-hankkeen toimijoihin yhteydessä, kun hanketoiminta kiinnostaa. Lue lisää JELPPIS-hankkeesta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jelppis-osaamista_ja_-tukea_hankekehittamiseen/

Testamenttivarat

Mikkelin kaupungilla on ns. testamentti- ja kuolinpesävaroja, joita voidaan käyttää yleishyödyllisiin erikseen määriteltyihin tarpeisiin. Varoja on käytetty ns. osallistuvan budjetoinnin kautta. Kohteina on erityisesti ikäihmisten toimintaa tukevia toimenpiteitä sekä mm. lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Esitykset aluejohtokunnan puheenjohtaja Taina Harmoiselle, taina.harmoinen(at)gmail.com.

 Anttola-teltta

Aluejohtokunta on hankkinut Anttola-teltan, joka on anttolalaisten toimijoiden lainattavissa. Teltan koko on 3 x 3 metriä. Teltan sijoituspaikka on Anttola-talo, jonka yhteispalvelupisteestä teltta on varattavissa ja lainattavissa anttolalaisille yhdistyksille.

Toinen samanlainen teltta on Anttolan asukasyhdistyksellä. Se on myös hankittu aluejohtokunnan avustuksella ja varattavissa ja lainattavissa anttolalaisille yhdistyksille. Teltta on Kylätalo Nuotta52sadassa, ja sitä voi tiedustella asukasyhdistyksen hallitukselta tai sähköpostitse anttolanasukasyhdistys(at)gmail.com.

Jatka lukemistaAnttolan aluejohtokunnan tiedote Anttolan toimijoille

Anttolan kuntosalin käyttöaika laajenee

Anttola-talon alakerrassa olevan kuntosalin käyttömahdollisuudet laajenivat huomattavasti huhtikuun alussa. Anttola-talon Taipaleentien puoleiseen ns. ruokalan oveen asennettiin sähköinen lukitusjärjestelmä. Jatkossa Anttolan kuntosalilla pääsee käymään muulloinkin kuin yhteispalvelupisteen aukioloaikoina henkilökohtaiselle koodilla.

Maksamalla kausimaksun (1, 6 tai 12 kk) saa käyttöön henkilökohtaisen koodin, jolla pääsee kuntoilemaan päivittäin klo 6-22. Maksut ovat yhdestä kuukaudesta 25 euroa, puolesta vuodesta 60 € ja vuodesta 100 €.

Jokaisen on näppäiltävä oma koodinsa lukijaan kuntoilemaan tullessaan, myös ovien auki ollessa, jotta käynti kirjautuu järjestelmään. Koodin omistaja sitoutuu noudattamaan yleisiä järjestyssääntöjä ja ilmoittamaan
liikuntapalveluille mahdollisista havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Uusi kertamaksu, 3,5 €, toimii Anttola-talon yhteispalvelupisteen aukioloaikoina entiseen tapaan. Jo ostetut liput kelpaavat maksuksi aukioloaikoina 31.8.2023 saakka.

Anttola-talon ruokalan oven lukituksen uusimisen on maksanut Anttolan aluejohtokunta ja käytännön toteuksesta on vastannut Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut.

Jatka lukemistaAnttolan kuntosalin käyttöaika laajenee

Yhteistä porinaa, kahvittelua, kyytejä ja kulttuuririentoja

Anttolassa käynnistyy Juttutupa-toiminta ja kyytikerhon kyytejä järjestellään. Samoin kesälle suunnitellaan kulttuurikaveri-toimintaa. Näihin toimintoihin Anttolan alueseurakunta, Anttolan Maa- ja kotitalousseura ry ja Eläkeliiton Anttolan yhdistys ovat saaneet avustusta Mikkelin kaupungin testamenttivaroista.

Juttutupa starttaa 22.2.

Juttutupa on nimensä mukaisesti tarkoitettu kuulumisten vaihtoon kahvittelun lomassa. Juttutupa järjestetään Ravintola Rysän kabinetin puolella joka toinen keskiviikko päiväkahvien aikaan. Juttutupaan tulija maksaa Rysään kahvista ja leivonnaisesta 2 euroa, loput kustannetaan testamenttivaroista.

Juttutupaan järjestetään myös pientä ohjelmaa, johon voi halutessaan osallistua. Ensimmäinen Juttutupa on 22.2. klo 13 alkaen. Tuolloin keskustelun lomassa voi pelata bingoa. Voittajille on luvassa pienet palkinnot.

Kevään alustavat Juttutupa-kokoontumiset Ravintola Rysässä ovat 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5. klo 13-15.

Kyytejä kyytikerhoon

Mikkelin kaupunki leikkasi määrärahat maaseudun asioimisliikenteeltä. Anttolan alueseurakunta on järjestänyt kyytien yhteydessä kyytikerhoa. Kerho on jatkanut toimintaansa, ja testamenttivaroilla pyritään järjestämään kerhoon kyydityksiä kerran kuukaudessa helmikuusta alkaen. Kyydeistä maksetaan pieni korvaus joukkoliikenteen hintojen mukaisesti. Kyytejä organisoi Anttolan alueseurakunnasta Reetta Sirkiä.

Kulttuurikaveri auttaa vanhuksen tapahtumaan

Kulttuurikaveri-toiminnassa järjestetään tuettuja retkiä vanhuksille erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Tavoitteena on saada virikkeitä niillekin vanhuksille, jotka eivät pysty enää omatoimisesti osallistumaan esimerkiksi teatterimatkoille. Vanhuksen tukena on kulttuurikaveri, joka auttaa kulttuuritapahtuman ajan vanhusta. Testamenttivaroista kustannetaan yhteinen kuljetus Anttolasta tapahtumaan sekä puolet lippujen hinnasta. Ensimmäinen kulttuurikaveri-tapahtuma on luvassa kesällä tai alkusyksystä.

Mitkä testamenttivarat kyseessä?

Mikkelin kaupunki kyseli Anttolan aluejohtokunnalta ehdotuksia 10 000 euron testamenttivarojen käyttöön osallistuvan budjetoinnin kautta. Aluejohtokunta keräsi ehdotuksia toukokuussa kuntalaisillassa sekä suoraan anttolalaisilta yhdistyksiltä. Mikkelin kaupunginjohtaja hyväksyi ehdotukset, joihin aluejohtokunta kohdensi rahat.

Anttolan Maa- ja kotitalousseura ry, Anttolan alueseurakunta ja Eläkeliiton Anttolan yhdistys saivat 5 500 euron avustuksen Juttutupa, Kulttuurikaveri ja kyyditys -toimintoihin. ViaDia sai 3 500 euroa kenttäkeittimen hankintaan ja Anttolan Urheilijat 1 000 euroa pysyvän suunnistusradan rakentamiseen Hallavuoren maastoon.

Avustus on kuluihin eli kukin testamenttivaroja saanut toimija antaa vielä talkootyönä oman panoksensa kyseiseen toimintaan.

Taina Harmoinen

Jatka lukemistaYhteistä porinaa, kahvittelua, kyytejä ja kulttuuririentoja