Anttolan torin säännöt ja maksut

Mikkelin kaupunki on päivittänyt torisäännöt, jotka astuvat voimaan 1.5.2024. Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan torien varaamisessa, käytössä ja muussa toiminnassa on noudatettava torisääntöä. Torien vapaat myyntialueet on määritelty kunkin alueen torikartassa. Torikauppaa puisto- tai muilla alueilla saa harjoittaa vain erityistilaisuuksissa torin ylläpitäjän luvalla.