Osallistuvaan budjetointiin 10 000 euroa Anttolaan – sopivia toimintoja kaivataan!

Hei anttolalaisen järjestön edustaja tai muu aktiivinen toimija! Mikkelin kaupungilla on ns. testamentti- ja kuolinpesävaroja, joita voidaan käyttää yleishyödyllisiin erikseen määriteltyihin tarpeisiin. Varoja on käytetty myös ns. osallistuvan budjetoinnin kautta.

Kohteina on erityisesti ikäihmisten toimintaa tukevia toimenpiteitä sekä mm. lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Anttolan aluejohtokunta voi tehdä ehdotuksia 10 000 euron edestä näistä testamenttivaroista.

Aluejohtokunnalle voi tehdä esityksen testamenttivaroilla järjestettävästä toiminnasta ti 11.10. mennessä sähköpostitse Taina Harmoiselle, taina.harmoinen(at)gmail.com. Ehdotukset käsitellään seuraavassa aluejohtokunnan kokouksessa 13.10.2022. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginjohtaja.

Mitä tuetaan?

  • ikääntyneiden ja vammaisten toimintakyvyn tukemiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen tukemalla liikuntamahdollisuuksia eri järjestöjen kautta
  • sähköisten palveluiden ja vanhusten palveluihin liittyvien turva- ja hyvinvointipalveluiden edistämiseen ja kehittämiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin, rahaa noin 13.000
  • ikäihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden edistämiseen
  • lapsiperheiden (vähävaraisten) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen
  • Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Selvitetään tuen tarpeita ja vertaistuen tarjoamiskeinoja
  • yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen kaupunginosissa, kortteleissa ja maaseutuyhteisöissä. Tarkemmat käyttökohteet voidaan määritellä esim. osallistuvan budjetoinnin menetelmillä.

Kuntalaisillassa 19.5.2022 esille tulleet ideat: (nämä ideat listattu, ei ole otettu kantaa, miten täyttävät rahastojen vaatimukset)

Nuorille:
– 4H-monitoimikerhot
– disco
– yhteinen trampoliini
– perjantain iltakahvit
– nuoret ”kaiken kansan” IT-tukipalvelujen tuottajina
Senioreille:
– liikuntaharrastukset
– palvelukeskuksen ”virkistystuokiot”
Muita:
– toritanssit
– kaupunginorkesterin konsertit
– Sahaniemen kehittäminen: tulipaikka, roskis, penkit, pukkari, keinu
– ruokajaon kehittäminen: lisätilaa, soppatykki, pysyvä katos